PROJEKT REZOLUCJI
PDF 380kWORD 59k
23.11.2015
PE573.319v01-00
 
B8-1286/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ryżu z tworzywa sztucznego pochodzącego z Azji


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ryżu z tworzywa sztucznego pochodzącego z Azji  
B8-1286/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że filipiński urząd ds. żywności prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie handlu podrobionym ryżem, wytworzonym z kopolimeru akrylonitrylu/styrenu, będącego tworzywem sztucznym stosowanym do pakowania żywności, który powoduje poważne problemy zdrowotne w Azji;

B.  mając na uwadze, że ryż z tworzywa sztucznego mieszany jest z prawdziwym ryżem i że mógłby zatem znaleźć się w Europie, co miałoby poważne konsekwencje dla zdrowia;

1.  zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. f) i art. 12, 114 i 169 TFUE oraz art. 38 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wzywa Komisję Europejską do wszczęcia dochodzenia w celu sprawdzenia, czy w ryżu przywożonym z Azji jest obecny ryż z tworzywa sztucznego oraz do natychmiastowego zawieszenia przywozu ryżu z Azji, jako środka zapobiegawczego.

Informacja prawna