PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 59k
23.11.2015
PE573.320v01-00
 
B8-1287/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ubóstwa we Włoszech


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ubóstwa we Włoszech  
B8-1287/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według ostatniego sprawozdania ISTAT pt. „Dochód i warunki życia” 28% Włochów jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem;

B.  mając na uwadze, że w ubiegłym roku co czwarty obywatel doświadczył sytuacji poważnej deprywacji materialnej i niskiej intensywności pracy i że w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się osoby samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny z co najmniej trójką dzieci;

1.  wzywa Komisję, aby w związku z jej uprawnieniami w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia na mocy art. 3 TUE i art. 9, 10, 19, 45-48, 145-164 TFUE, podjęła odpowiednie decyzje służące zwalczaniu tego szczególnie poważnego zjawiska społecznego, które nadal dotyka licznych obywateli europejskich.

Informacja prawna