FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 57k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om kvantitativ lempelse og ekspansiv finanspolitik


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om kvantitativ lempelse og ekspansiv finanspolitik  
B8-1289/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at kvantitativ lempelse ifølge mange analytikere har vist sig at være en fiasko, eftersom sænkningen af renten på statsobligationer ikke er blevet udnyttet til at igangsætte en ekspansiv finanspolitik med henblik på at stimulere økonomien;

B.  der ligeledes henviser til, at målet om at hæve inflationsraten til 2 % ikke alene ikke blevet nået, men at der er opnået den modsatte effekt, nemlig en negativ inflation (– 0,1 %), som har fastholdt den tilstand med deflation, som nu har stået på i tre år;

1.  opfordrer Kommissionen til i konsekvens heraf og i kraft af dens beføjelser i henhold til artikel 119-144, 219 og 282-284, protokol nr. 4, 12, 13 og 14 samt artikel 110-115 i TEUF at indføre alle de politiske tiltag, som er påkrævede, med henblik på en styrkelse af den europæiske økonomi.

Juridisk meddelelse