RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 57k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise ja ekspansiivse eelarvepoliitika kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise ja ekspansiivse eelarvepoliitika kohta  
B8-1289/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et mitme analüütiku sõnul on rahapoliitika kvantitatiivne lõdvendamine osutunud tõeliseks läbikukkumiseks, sest riigivõlakirjade intressimäärade langust ei kasutatud ekspansiivse eelarvepoliitika kehtestamiseks, et majandust ergutada;

B.  arvestades, et eesmärgiks olnud 2%-list inflatsioonimäära ei saavutatud, selle asemel saadi vastupidine mõju ehk negatiivne inflatsioon (-0,1%), mis kinnistas nüüdseks kolm aastat kestnud deflatsiooni;

1.  palub komisjonil eeltoodut arvesse võttes ja arvestades talle ELi toimimise lepingu artiklitega 119–144, 219 ja 282–284, protokollidega nr 4, 12, 13, ja 14 ning ELi toimimise lepingu artiklitega 110–115 antud pädevusi rakendada kõiki vajalikke poliitikameetmeid Euroopa majanduse elavdamiseks.

Õigusalane teave