PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 118kWORD 57k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


rahapolitiikan määrällisestä keventämisestä ja elvyttävästä finanssipolitiikasta


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys rahapolitiikan määrällisestä keventämisestä ja elvyttävästä finanssipolitiikasta  
B8-1289/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että monien asiantuntijoiden mukaan rahapolitiikan määrällinen keventäminen on epäonnistunut totaalisesti, koska mahdollisuutta laskea valtion joukkovelkakirjojen korkoja ei ole käytetty elvyttävän finanssipolitiikan toteuttamiseen talouskasvun vauhdittamiseksi;

B.  katsoo, että myöskään varsinaista tavoitetta, inflaation nostamista kahteen prosenttiin, ei ole saavutettu, vaan tuloksena on ollut juuri päinvastainen vaikutus eli negatiivinen inflaatio (-0,1 prosenttia), joka on vakiinnuttanut jo kolme vuotta jatkuneen deflaation;

1.  pyytää tämän vuoksi komissiota SEUT-sopimuksen 119–144, 219 ja 282–284 artikloissa ja pöytäkirjoissa nro. 4, 12, 13 ja 14 sekä SEUT-sopimuksen 110–115 artikloissa sille annettujen valtuuksien perusteella ryhtymään kaikkiin toimiin Euroopan talouden elvyttämiseksi.

Oikeudellinen huomautus