PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 122kWORD 59k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o kvantitativnom ublažavanju i ekspanzivnim fiskalnim politikama


Gianluca Buonanno

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o kvantitativnom ublažavanju i ekspanzivnim fiskalnim politikama  
B8-1289/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da mnogi analitičari smatraju kvantitativno ublažavanje potpunim neuspjehom jer smanjenje kamatnih stopa na državne obveznice nije iskorišteno kao prilika za pokretanje ekspanzivnih fiskalnih politika kako bi se potaknulo gospodarstvo;

B.  budući da, nadalje, ne samo da nije ostvaren cilj dostizanja stope inflacije od 2 % nego je postignuta negativna inflacija (-0,1 %) koja je konsolidirala stanje deflacije koje traje već tri godine;

1.  s obzirom na to poziva Komisiju da, u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene člancima 119. – 144., 219., 282. – 284. UFEU-a, Protokolima 4., 12., 13. i 14. te člancima 110 – 115. UFEU-a, usvoji sve politike koje su potrebne za ponovno pokretanje europskog gospodarstva.

Pravna napomena