REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 137kWORD 59k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kvantitatīvi veicinošajiem pasākumiem un ekspansīvu fiskālo politiku


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kvantitatīvi veicinošajiem pasākumiem un ekspansīvu fiskālo politiku  
B8-1289/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā daudzi analītiķi uzskata, ka kvantitatīvi veicinošie pasākumi (quantitative easing) ir izrādījusies patiesa neveiksme, jo netika izmantota iespēja pazemināt valsts obligāciju procentu likmes, lai ekonomikas stimulēšanas nolūkā sāktu īstenot ekspansīvu fiskālo politiku;

B.  tā kā 2 % inflācijas līmeņa mērķis ne tikai netika sasniegts, bet tika panākts pretējs efekts, proti, negatīvs inflācijas līmenis (-0,1 %), kas vēl vairāk nostiprināja deflāciju, kura ilgst nu jau trīs gadus,

1.  ņemot vērā iepriekš minēto, aicina Komisiju, izmantojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar LESD 119. līdz 144. pantu, 219. pantu un 282. līdz 284. pantu, tā 4., 12., 13. un 14. protokolu, kā arī LESD 110. līdz 115. pantu, pieņemt visas politikas nostādnes, kas nepieciešamas, lai stimulētu Eiropas ekonomikas atveseļošanos.

 

Juridisks paziņojums