PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 123kWORD 60k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la relaxarea cantitativă și politicile fiscale expansive


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la relaxarea cantitativă și politicile fiscale expansive  
B8-1289/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, conform multor analiști, relaxarea cantitativă s-a dovedit a fi un adevărat eșec, deoarece nu s-a profitat de oportunitățile generate de reducerea ratelor dobânzii la titlurile de stat pentru a lansa politici fiscale expansive cu scopul de a stimula economia;

B.  întrucât nu numai că nu s-a îndeplinit obiectivul de a aduce rata inflației la 2 %, ci s-a obținut efectul contrar, și anume o inflație negativă (- 0,1 %), care a consolidat situația de deflație prin care trecem de trei ani încoace,

1.  invită, prin urmare, Comisia să adopte politicile necesare pentru o relansare a economiei europene, în temeiul competențelor ce îi sunt conferite prin articolele 119-144, 219, 282-284 din TFUE, prin Protocoalele nr. 4, 12, 13 și 14, precum și prin articolele 110-115 din TFUE.

Notă juridică