NÁVRH UZNESENIA
PDF 144kWORD 59k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o kvantitatívnom uvoľňovaní a expanzívnych fiškálnych politikách


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o kvantitatívnom uvoľňovaní a expanzívnych fiškálnych politikách  
B8-1289/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa názoru viacerých analytikov sa kvantitatívne uvoľňovanie prejavilo ako nesmierna chyba, pretože sa nevyužila príležitosť znížiť úrokové sadzby štátnych dlhopisov a nezačali sa tak realizovať expanzívne politiky zamerané na stimuláciu hospodárstva;

B.  keďže nedosiahol sa ani cieľ zníženia miery inflácie na 2 %, a dosiahol sa pravý opak, teda negatívna inflácia (- 0,1 %) upevňujúca stav deflácie, ktorú zažívame už tretí rok;

1.  so zreteľom na tieto skutočnosti preto vyzýva Komisiu, aby v rámci zverených právomocí podľa článkov 119-144, 219, 282-284 ZFEÚ, protokolov č. 4, 12, 13, a 14, ako aj článkov 110-115 ZFEÚ prijala všetky možné príslušné politiky zamerané na oživenie európskeho hospodárstva.

Právne oznámenie