PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 60k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o kvantitativnem rahljanju in ekspanzivnih fiskalnih politikah


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o kvantitativnem rahljanju in ekspanzivnih fiskalnih politikah  
B8-1289/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker številni analitiki ugotavljajo, da se je kvantitativno rahljanje izkazalo za polom, saj se ni izkoristila priložnost za znižanje obrestnih mer na državne obveznice, da bi se sprožile ekspanzivne fiskalne politike, s katerimi bi se spodbudilo;

B.  ker ni bil dosežen niti cilj dvoodstotne stopnje inflacije, temveč je bil učinek ravno nasproten, in sicer negativna stopnje inflacije (-0,1 %), s katero se je še utrdila deflacija, ki jo sedaj poznamo že tri leta;

1.  poziva Komisijo, naj ob upoštevanju navedenega in na podlagi svojih pristojnosti iz členov 119-144, 219, 282-284 Pogodbe o delovanju Evropske unije, protokolov št. 4, 12, 13 in 14 ter členov 110-115 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme vse politike, ki so v teh okoliščinah potrebne za ponoven zagon evropskega gospodarstva.

Pravno obvestilo