FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 57k
20.11.2015
PE573.323v01-00
 
B8-1289/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om kvantitativa lättnader och expansiv finanspolitik


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om kvantitativa lättnader och expansiv finanspolitik  
B8-1289/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt många analytiker har kvantitativa lättnader varit ett verkligt misslyckande, eftersom sänkningen av räntan på statsobligationer inte har utnyttjats till att inleda en expansiv finanspolitik i syfte att stimulera ekonomin.

B.  Målet om en inflation på 2 procent har inte nåtts, tvärtom har vi fått motsatt effekt, dvs. en negativ inflation (-0,1 procent), som befäster den situation med deflation som vi har haft i tre år.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen mot bakgrund av ovanstående och med stöd av de befogenheter den ges i artiklarna 119–144, 219, 282–284 i EUF-fördraget, protokoll nr 4, 12, 13 och 14 samt artiklarna 110–115 i EUF-fördraget att vidta alla politiska åtgärder som krävs för att sätta fart på den europeiska ekonomin.

Rättsligt meddelande