ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 61k
23.11.2015
PE573.325v01-00
 
B8-1291/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно увеличаването на паричната маса: 80% от ликвидните средства, емитирани от ЕЦБ, остават във Франкфурт


Джанлука Буонано

B81291/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно увеличаването на паричната маса: 80% от ликвидните средства, емитирани от ЕЦБ, остават във Франкфурт  

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според статия, публикувана днес във всекидневника „Il Sole 24 Ore“, неуспехът на операцията „Quantitative easing“ (увеличаване на паричната маса) се разкрива в целия си блясък; според уважавания икономически всекидневник на практика е видно, че „ликвидните средства излизат от вратата, но влизат обратно през прозореца: 80% от парите“, „напомпани“ от ЕЦБ чрез операцията „Quantitative easing“, се намират във Франкфурт;

Б.  като има предвид, че въпросната статия посочва, че „създаването на пари се прекъсва, когато в Централната банка се натрупват прекалено големи резерви, вместо да намаляват чрез ускоряване на кредитирането на икономиката. Към днешна дата прекомерните резерви са в размер на 566 милиарда евро, като цената за частните банки е равна на над 1 милиард евро годишно (тъй като лихвеният процент по депозити е -20 базисни пункта)“;

В.  като има предвид факта, че „веригата ЕЦБ – банки – кредити за семейства и предприятия продължава да бъде по-скоро прекъсната“;

1.  призовава Европейската комисия и ЕЦБ да предприемат необходимите инициативи, така че кредитите най-накрая да достигнат до субектите, които в настоящия момент имат най-голяма потребност от ликвидни средства, а именно семействата и предприятията.

Правна информация