RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 122kWORD 59k
23.11.2015
PE573.325v01-00
 
B8-1291/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise kohta: 80% EKP pakutavast likviidsusest jääb Frankfurti


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise kohta: 80% EKP pakutavast likviidsusest jääb Frankfurti  
B8-1291/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ajalehes Il Sole 24 ore täna avaldatud artiklis näidatakse kvantitatiivse lõdvendamise programmi täielikku läbikukkumist; arvestades, et kõnealuse tuntud majanduslehe sõnul „likviidsus väljub uksest ja tuleb tagasi aknast: 80% EKP kvantitatiivse lõdvendamise programmi abil majandusse pumbatud rahast jääb Frankfurti”;

B.  arvestades, et artiklis rõhutatakse, et „raha tootmine katkeb, kui keskpanka kogunevad liigsed rahavarud ja neid ei vähendata majandusele laenude andmise abil. Praeguse seisuga on liigsete varude suurus 566 miljardit eurot ja nende kulu eraõiguslikele pankadele on üle 1 miljardi euro aastas (kuna intressimäär on -20 baaspunkti)”;

C.  arvestades, et artikli kohaselt ei toimi enam hästi ahel, kus EKP annab laenu pankadele ja pangad omakorda peredele ja ettevõtetele;

1.  palub komisjonil ja EKP-l võtta vajalikke meetmeid, et krediit jõuaks lõpuks nendeni, kes seda praegu kõige enam vajavad, ehk perede ja ettevõtjateni.

Õigusalane teave