REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 140kWORD 61k
23.11.2015
PE573.325v01-00
 
B8-1291/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kvantitatīvi veicinošajiem pasākumiem — 80 % no ECB emitētajiem likvīdiem atrodas Frankfurtē


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kvantitatīvi veicinošajiem pasākumiem — 80 % no ECB emitētajiem likvīdiem atrodas Frankfurtē  
B8-1291/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar laikrakstā Il Sole 24 ore šodien publicēto rakstu visā savā krāšņumā atklājas par kvantitatīvi veicinošajiem pasākumiem sauktās operācijas pilnīgā izgāšanās; tik tiešām saskaņā ar plaši pazīstamā ekonomikas jautājumiem veltītā laikraksta sniegto informāciju „likvīdi aizplūst pa durvīm, bet atgriežas pa logu — 80 % naudas”, ko ECB iepumpē ekonomikā ar kvantitatīvi veicinošo pasākumu palīdzību, galu galā nonāk Frankfurtē;

B.  tā kā minētais raksts atklāj to, kā „tiek pārtraukta naudas radīšana, kad centrālajā bankā ir uzkrāti virsrezervju turējumi, kas netiek samazināti, paātrinot aizdošanu ekonomikai. Līdz šim uzkrātie virsrezervju turējumi sasniedz EUR 566 miljardus, kas privātajām bankām izmaksā vairāk nekā EUR 1 miljardu gadā (ņemot vērā to, ka noguldījumu iespējas procentu likme tika samazināta par 20 bāzes punktiem)”;

C.  tā kā „plūsma ķēdē „ECB – bankas – aizdevumi mājsaimniecībām un uzņēmumiem” joprojām nedarbojas kā nākas”,

1.  aicina Komisiju un ECB uzņemties iniciatīvas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka kredīti visbeidzot nokļūst pie tiem, kam šobrīd ir visvairāk vajadzīgi likvīdi, proti, pie mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

 

Juridisks paziņojums