ONTWERPRESOLUTIE
PDF 125kWORD 59k
23.11.2015
PE573.325v01-00
 
B8-1291/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over quantitative easing: 80 % van de door de ECB uitgegeven liquide middelen staan geparkeerd in Frankfurt


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over quantitative easing: 80 % van de door de ECB uitgegeven liquide middelen staan geparkeerd in Frankfurt  
B8-1291/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in een artikel in Il Sole 24 ore van vandaag, de mislukking van de "quantitative easing"-operatie wordt getoond in al haar pracht; dat volgens de economische kwaliteitskrant immers blijkt dat de liquide middelen door de deur vertrekken, maar door het venster terugkeren: 80 % van het geld dat in het kader van de quantitative easing door de ECB in het systeem wordt gepompt, is geparkeerd in Frankfurt;

B.  overwegende dat in het artikel in kwestie wordt opgemerkt dat de geldcreatie wordt onderbroken, als de overtollige reserves worden geaccumuleerd bij de centrale bank en niet worden afgebouwd door een acceleratie van de leningen aan de economische spelers; en dat de overtollige reserves 566 miljard EUR bedragen, met kosten voor de particuliere banken die meer dan 1 miljard EUR per jaar bedragen (gezien de depositorente van -20 bps);

C.  kennis nemende van het feit dat de keten ECB – banken – leningen aan gezinnen en bedrijven in grote mate geblokkeerd blijft;

1.  verzoekt de Commissie en de ECB de nodige initiatieven te nemen om ervoor te zorgen dat het krediet eindelijk de spelers bereikt die momenteel de grootste behoefte hebben aan liquiditeit, namelijk de gezinnen en de bedrijven.

Juridische mededeling