PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 61k
23.11.2015
PE573.325v01-00
 
B8-1291/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie luzowania ilościowego: 80% środków płynnych uruchomionych przez EBC jest zablokowanych we Frankfurcie


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie luzowania ilościowego: 80% środków płynnych uruchomionych przez EBC jest zablokowanych we Frankfurcie  
B8-1291/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według artykułu z dziennika Il sole 24, opublikowanego w dniu dzisiejszym, porażka operacji „luzowanie ilościowe” jest widoczna w całej okazałości: w istocie, według znamienitego dziennika ekonomicznego „pieniądze wychodzą drzwiami, żeby wrócić oknem: 80% pieniędzy” uruchomionych przez EBC dzięki luzowaniu ilościowemu jest zablokowanych we Frankfurcie;

B.  mając na uwadze, że przedmiotowy artykuł ujawnia, jak „przerwane zostaje tworzenie pieniądza, gdy nadwyżki rezerw są gromadzone w banku centralnym, a nie zmniejszane dzięki przyspieszeniu pożyczek dla gospodarki. Obecnie nadwyżki rezerw wynoszą 566 mld EUR, powodując koszty przekraczające 1 mld EUR rocznie dla banków prywatnych (z uwagi na oprocentowanie depozytów równe –20 punktom bazowym)”;

C.  przyjmując do wiadomości, że „łańcuch EBC – banki – pożyczki dla rodzin i przedsiębiorstw jest raczej zablokowany”;

1.  apeluje do Komisji i EBC o podjęcie koniecznych inicjatyw, aby kredyt wreszcie docierał do tych odbiorców, którzy obecnie najbardziej potrzebują pieniędzy, tj. do rodzin i przedsiębiorstw.

Informacja prawna