PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 60k
25.11.2015
PE573.328v01-00
 
B8-1294/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nowych warunków restrukturyzacji długu zawartych w dokumentach dotyczących traktatu transatlantyckiego


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych warunków restrukturyzacji długu zawartych w dokumentach dotyczących traktatu transatlantyckiego  
B8-1294/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z dokumentem dotyczącym negocjacji w sprawie traktatu transatlantyckiego, przekazanym przez komisarz do spraw handlu Cecilię Malmström, państwo borykające się z nadmiernym długiem publicznym, którego dynamika stała się niemożliwa do wytrzymania, będzie mogło dokonać restrukturyzacji swojego długu, wydłużyć okres jego zapadalności czy przełożyć terminy płatności, jedynie pod warunkiem że ponad dwie trzecie inwestorów i kredytodawców zgodzi się na nowe warunki spłaty;

B.  mając na uwadze, że te elementy mogą bardzo zagrozić suwerenności danego państwa i powodują sytuację zbliżoną do zniewolenia długami, ponieważ wierzyciele będą mogli wymagać ogromnych rekompensat w razie restrukturyzacji;

C.  mając na uwadze, że dług publiczny odgrywa kluczową rolę dla inwestorów finansowych, ponieważ umożliwia zaspokojenie popytu na bezpieczne aktywa oraz uniknięcie ewentualnej „pułapki bezpieczeństwa”;

D.  mając na uwadze ponadto, że niewypłacalność państwa może pod pewnymi warunkami stanowić optymalne rozwiązanie kryzysu zadłużenia niemożliwego do opanowania, jak pokazują Ugo Panizza i Eduardo Borensztein w badaniu opublikowanym przez MFW;

1.  wzywa Komisję do wyraźnego wyłączenia tych anachronicznych elementów z zakresu negocjacji w sprawie traktatu transatlantyckiego.

Informacja prawna