PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 59k
13.11.2015
PE573.329v01-00
 
B8-1295/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie dnia pamięci ofiar przemocy islamskiej


Dominique Bilde, Sophie Montel

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie dnia pamięci ofiar przemocy islamskiej  
B8-1295/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich obchodzi się, i słusznie, kilka dni takich, jak Europejski dzień pamięci dla należytego uczczenia pamięci ofiar reżimów totalitarnych;

B.  mając na uwadze, że nie można wprowadzać hierarchii między ofiarami przemocy totalitarnej;

C.  mając na uwadze, że potępienie przemocy islamskiej nie oznacza w żaden sposób potępiania osób wyznających islam w Europie, w przypadku których wiara jest sprawą prywatną;

D.  mając na uwadze, że islam polityczny nadal pociąga za sobą liczne ofiary na świecie, czy to za sprawą ugrupowania „Państwo Islamskie” (Daisz), czy państw islamskich lub organizacji terrorystycznych, jak Al-Kaida i jej podobne;

1.  wzywa Komisję do ustanowienia dnia pamięci ofiar przemocy islamskiej i osób prześladowanych w jej wyniku;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

Informacja prawna