PROJEKT REZOLUCJI
PDF 226kWORD 60k
26.11.2015
PE573.332v01-00
 
B8-1298/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie walki z podrabianiem towarów w sektorze mody i towarów luksusowych


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie walki z podrabianiem towarów w sektorze mody i towarów luksusowych  
B8-1298/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1383/2003, zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 608/2013,

–  uwzględniając dyrektywę 2004/48/WE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Francja jest szczególnie dotknięta zjawiskiem podrabiania towarów w wymienionych sektorach, gdyż posiada znaczny udział w rynku;

B.  mając na uwadze, że proceder podrabiania towarów jest często finansowany przez sieci handlu narkotykami, terroryzmu i różnego rodzaju organizacji przestępczych, które zresztą zasila;

C.  mając na uwadze, że według ocen ekspertów od 80 do 90% podrabianych na świecie towarów pochodzi z Chin, a rząd odmawia podjęcia stosownych działań;

1.  uważa, że podrabianie towarów stanowi poważny problem dla gospodarek i zasila niebezpieczny nielegalny handel;

2.  zwraca się do Komisji o rozpoczęcie szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych w celu informowania o niebezpieczeństwach związanych z podrabianiem towarów;

3.  zwraca się do Komisji o zaostrzenie istniejących już środków walki z podrabianiem towarów (kontrola celna, konfiskata i niszczenie towarów itp.);

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Informacja prawna