PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 60k
20.11.2015
PE573.333v01-00
 
B8-1299/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie większej identyfikowalności broni wycofanej z użytkowania


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie większej identyfikowalności broni wycofanej z użytkowania  
B8-1299/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o międzynarodowym handlu bronią konwencjonalną,

–  uwzględniając decyzję Rady nr 2013/0146 (NLE),

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 258/2012,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że niedawne ataki terrorystyczne w Europie i nie tylko uświadomiły, jak wciąż bardzo łatwo jest nabyć nielegalnie sprzedawaną broń;

B.  mając na uwadze, że w Europie jest w obiegu prawie pół miliona sztuk broni palnej zgubionej lub ukradzionej, w dużej części do użytku cywilnego, oraz że większość tej broni znalazła się w obiegu po rozpadzie Związku Radzieckiego i wojnach na Bałkanach w latach 90.;

C.  mając na uwadze, że już Parlament Europejski, zajmując się tą kwestią, podkreślał w 2014 r. konieczność zajęcia się także kwitnącym internetowym rynkiem nielegalnej broni, łatwym do obejścia dzięki sprzedaży małych ilości broni przewożonej samochodami lub ciężarówkami, aby nie wzbudzać podejrzeń i nie powodować kontroli;

1.  apeluje do Komisji o opracowanie przepisów umożliwiających większą identyfikowalność na terytorium Unii broni wycofanej z użytkowania, przeznaczonej do użytku cywilnego i wojskowego, a także o zaostrzenie już prowadzonej kontroli i zacieśnienie współpracy policyjnej w celu uniknięcia sytuacji, w której taka broń znalazłaby się w rękach terrorystów.

Informacja prawna