PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 126kWORD 61k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o posljedicama Direktive o upućivanju radnika na financiranje socijalnih politika u Francuskoj


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o posljedicama Direktive o upućivanju radnika na financiranje socijalnih politika u Francuskoj  
B8-1304/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se doprinosi za socijalno osiguranje koje plaćaju upućeni radnici uplaćuju u državu podrijetla;

B.  budući da prema izvješću francuskog Državnog ureda za reviziju iz 2014. naslovljenom „Borba protiv prijevara u pogledu doprinosa za socijalno osiguranje” gubici zbog neuplaćenih doprinosa neprijavljenih upućenih radnika godišnje iznose oko 380 milijuna eura;

C.  budući da bi, oslanjajući se na nalaze Državnog ureda za reviziju, ukupan iznos socijalnih davanja francuskih poduzeća kod kojih su osigurani upućeni radnici (prijavljeni ili neprijavljeni) mogao iznositi oko 600 milijuna eura;

D.  budući da se u tim procjenama ne uzimaju u obzir utjecaj na stopu zaposlenosti francuskih radnika i njezin posredni trošak niti nepodnošenje zahtjeva zbog isplata stranim radnicima koji svoje prihode neće trošiti u mjestu rada na koje su upućeni;

1.  traži od Komisije da sastavi izvješće o posljedicama Direktive o upućivanju radnika na financiranje socijalnih politika u Francuskoj;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Pravna napomena