PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 131kWORD 61k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos poveikio socialinės politikos finansavimui Prancūzijoje


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos poveikio socialinės politikos finansavimui Prancūzijoje  
B8-1304/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi socialinio draudimo įmokos už komandiruotus darbuotojus mokamos kilmės valstybėje;

B.  kadangi Prancūzijos audito rūmų 2014 m. ataskaitoje „Kova su sukčiavimu socialinio draudimo įmokų srityje“ teigiama, kad nuostoliai, susiję su nedeklaruotų komandiruotų darbuotojų nesumokėtomis įmokomis, siekia maždaug 380 mln. EUR per metus;

C.  kadangi, ekstrapoliuojant Audito rūmų rezultatus, bendros Prancūzijos socialinės apsaugos sistemos išlaidos, susijusios su komandiruotais darbuotojais (deklaruotais ir nedeklaruotais), sudarytų apie 600 mln. EUR;

D.  kadangi šiuose skaičiavimuose neatsižvelgiama nei į poveikį Prancūzijos darbuotojų užimtumo lygiui ir su tuo susijusias sąnaudas, nei į vartojimo paklausos mažėjimą, kuris atsiranda, kai atlyginimas mokamas užsienio darbuotojams, kurie savo pajamų neketina išleisti komandiruotės vietoje;

1.  prašo Komisiją parengti ataskaitą dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos poveikio socialinės politikos finansavimui Prancūzijoje;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas