PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 127kWORD 62k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la consecințele Directivei privind detașarea lucrătorilor asupra finanțării politicilor sociale în Franța


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la consecințele Directivei privind detașarea lucrătorilor asupra finanțării politicilor sociale în Franța  
B8-1304/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât lucrătorii detașați își plătesc contribuțiile sociale în statul de origine;

B.  întrucât, potrivit unui raport elaborat în 2014 de Curtea de Conturi din Franța și intitulat „La lutte contre les fraudes aux cotisations sociales” (Combaterea practicilor de sustragere de la plata contribuțiilor sociale), pierderile cauzate de neplata contribuțiilor sociale de către lucrătorii detașați nedeclarați se ridică la aproximativ 380 de milioane de euro pe an;

C.  întrucât, dacă se extrapolează rezultatele Curții de Conturi, se poate afirma că integrarea lucrătorilor detașați (declarați și nedeclarați) pe piața muncii din Franța generează, pentru conturile sociale ale Franței, costuri globale de aproximativ 600 de milioane de euro;

D.  întrucât aceste estimări nu iau în calcul impactul asupra ratei de ocupare a forței de muncă în rândul lucrătorilor francezi sau costurile asociate, nici „scăderea nivelului cererii” ca urmare a faptului că, de regulă, veniturile lucrătorilor străini remunerați pe teritoriul Franței nu sunt cheltuite la locul de detașare,

1.  solicită Comisiei să elaboreze un raport referitor la consecințele Directivei privind detașarea lucrătorilor asupra finanțării politicilor sociale din Franța;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Notă juridică