NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 61k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o dôsledkoch smernice o vysielaní pracovníkov na financovanie sociálnych politík Francúzska


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o dôsledkoch smernice o vysielaní pracovníkov na financovanie sociálnych politík Francúzska  
B8-1304/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže príspevky na sociálne zabezpečenie vyslaných pracovníkov sa uhrádzajú v štáte pôvodu;

B.  keďže podľa správy francúzskeho dvora audítorov z roku 2014 s názvom Boj proti podvodom týkajúcim sa príspevkov na sociálne zabezpečenie predstavujú straty v dôsledku neplatenia príspevkov nelegálnymi vyslanými pracovníkmi približne 380 miliónov EUR ročne;

C.  keďže pokiaľ by sa výsledky dvora audítorov zovšeobecnili, celkové náklady na francúzske sociálne zabezpečenie týkajúce sa vyslaných pracovníkov (legálnych aj nelegálnych) by dosiahli približne 600 miliónov EUR;

D.  keďže v týchto odhadoch sa neberie do úvahy vplyv na mieru zamestnanosti francúzskych pracovníkov a súvisiace náklady ani „únik dopytu“ spôsobený odmeňovaním zahraničných pracovníkov, ktorí nemíňajú svoje príjmy na mieste vyslania;

1.  žiada Komisiu, aby vypracovala správu o dôsledkoch smernice o vysielaní pracovníkov na financovanie sociálnych politík Francúzska;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

Právne oznámenie