PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 125kWORD 61k
25.11.2015
PE573.338v01-00
 
B8-1304/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o posledicah direktive o napotitvi delavcev za financiranje socialne politike v Franciji


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o posledicah direktive o napotitvi delavcev za financiranje socialne politike v Franciji  
B8-1304/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker napoteni delavci socialne prispevke plačujejo v državi izvora;

B.  ker po poročilu francoskega računskega sodišča iz leta 2014 z naslovom „Boj proti goljufijam pri plačevanju socialnih prispevkov“ izguba zaradi neplačila socialnih prispevkov neprijavljenih napotenih delavcev znaša okrog 380 milijonov EUR letno;

C.  ker bi iz podatkov računskega sodišča lahko sklepali, da celotni stroški francoskega socialnega varstva za napotene delavce (prijavljene in neprijavljene) znašajo okrog 600 milijonov EUR;

D.  ker te ocene ne upoštevajo niti vpliva na stopnjo zaposlenosti francoskih delavcev in s tem povezanih posrednih stroškov niti manjšega povpraševanja, ki nastane zaradi plačevanja tujih delavcev, ki svojega zaslužka ne bodo potrošili na ozemlju, na katerega so napoteni;

1.  poziva Komisijo, naj pripravi poročilo o posledicah direktive o napotitvi delavcev za financiranje socialne politike v Franciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo