PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 59k
25.11.2015
PE537.339v01-00
 
B8-1305/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wyłączenia usług publicznych z zakresu negocjacji handlowych


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wyłączenia usług publicznych z zakresu negocjacji handlowych  
B8-1305/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Komisja Europejska negocjuje z USA i Kanadą dwie umowy handlowe o szerokim zakresie;

B.  mając na uwadze, że negocjacje te zagrażają ciągłości świadczenia usług publicznych w państwach Unii Europejskiej, ponieważ ograniczają zdolność rządów do wprowadzania regulacji i dostęp obywateli do podstawowych usług;

C.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu kilku organizacji pozarządowych zatytułowanym „Public services under attack” ujawniono tajną zmowę między dużymi przedsiębiorstwami i negocjatorami handlowymi przy przygotowywaniu międzynarodowych umów handlowych UE, w ramach której duże przedsiębiorstwa dążą do większej deregulacji usług publicznych;

D.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwa wielonarodowe wywarły skuteczny nacisk, aby nie wyłączać usług publicznych z kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) i z transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), jako że te dwie umowy dotyczą prawie wszystkich usług;

E.  mając na uwadze, że mało istotne zastrzeżenia i wyłączenia zawarte w tych umowach nie wystarczą, by skutecznie chronić usługi publiczne;

1.  zwraca się do Komisji, by – skoro nie wycofuje się z negocjacji – przynajmniej wyraźnie wyłączyła usługi publiczne z zakresu umów handlowych.

Informacja prawna