PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 60k
25.11.2015
PE573.344v01-00
 
B8-1310/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie spadku zamówień i obrotów w przemyśle


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie spadku zamówień i obrotów w przemyśle  
B8-1310/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że we wrześniu ISTAT zanotował spadek obrotów o 0,1% i zmniejszenie liczby zamówień o 2%, przy czym dla obu parametrów odnotowano spadek o 0,8% w stosunku do września ubiegłego roku;

B.  mając na uwadze, że to głównie rynki zagraniczne dławią rozwój włoskiego przemysłu, rzeczywisty średni spadek obrotów w ostatnich trzech miesiącach wyniósł 1,6%, jeśli zaś chodzi o zamówienia, odnotowano spadek koniunktury o 2%, co odpowiadało spadkowi liczby zamówień wewnętrznych o 1% i liczby zamówień zewnętrznych o 3,2%;

C.  mając na uwadze, że na te dane niewątpliwie wpływają również błędne decyzje dotyczące polityki zagranicznej podjęte w ostatnim roku, a zwłaszcza sankcje wobec Rosji;

1.  zwraca się do Komisji, biorąc pod uwagę fakt, że dla tego ostatniego przypadku środki wyrównawcze zastosowane przez samą Komisję nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, o przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu poprawy zewnętrznych stosunków handlowych, zgodnie z artykułem 207 TFUE, i o odpowiednie wsparcie całego przemysłu europejskiego, a w szczególności przemysłu włoskiego, za pośrednictwem programów i finansowania.

Informacja prawna