FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 57k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om IT-applikationer og anmodninger om adgang til følsomme oplysninger


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om IT-applikationer og anmodninger om adgang til følsomme oplysninger   
B8-1313/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der ved installeringen af flere og flere IT-applikationer på apparater som smartphones, tablets, computere eller andre bliver anmodet om adgang til brugerens personlige oplysninger, som f.eks. foto, video, kalender, liste over kontaktpersoner, meddelelser og dokumenter foruden apparatets identifikationsnummer og endda de telefonnumre, som man er i kontakt med;

B.  der henviser til, at man på den ene side nu ikke længere kan undvære disse applikationer, hverken i jobmæssig eller privat sammenhæng, men at det på den anden side haster med at sætte grænser for denne praksis;

1.  opfordrer Kommissionen til i kraft af dens beføjelser med hensyn til individuelle og kollektive rettigheder i henhold til artikel 18-25 i TEUF og artikel 9-12 i TEU og dens beføjelser med hensyn til forbrugerbeskyttelse i henhold til artikel 4, stk. 2, litra f, og artikel 12, 114 og 169 i TEUF samt artikel 38 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder at regulere sektoren og lægge en dæmper på den særdeles udbredte praksis med at anmode om adgang til følsomme oplysninger.

Juridisk meddelelse