RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 57k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


arvutirakenduste ja tundlikele andmetele juurdepääsu taotluste kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek arvutirakenduste ja tundlikele andmetele juurdepääsu taotluste kohta   
B8-1313/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et üha rohkem on arvutirakendusi, mille installeerimine sellistesse seadmetesse nagu nutitelefonid, tahvelarvutid, arvutid ja muud seadmed eeldavad luba juurdepääsuks kasutaja isikuandmetele, näiteks fotod, videod, kalendrid, aadressiraamatud, sõnumivahetus ja dokumendid, samuti seadme tunnuskoodile ja isegi telefoninumbrite tunnustele, millega kontaktis ollakse;

B.  arvestades, et ühest küljest on nüüdseks nii töö- kui ka eraelu ilma kõnealuste rakendusteta küll mõeldamatu, kuid teisalt tuleb niisuguseid tavasid piirata;

1.  palub komisjonil oma Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 18–25 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 9–12 kohaseid individuaalsete ja kollektiivsete õiguste alaseid ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punkti f ning artiklite 12, 114 ja 169 ning ELi põhiõiguste harta artikli 38 kohaseid tarbijakaitsealaseid pädevusi arvesse võttes seda valdkonda reguleerida ning seejuures tõkestada niisuguseid tundlikele andmetele juurdepääsu eeldavaid tavasid, mis on ülimalt levinud.

Õigusalane teave