PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 105kWORD 58k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tietoteknisistä sovelluksista ja arkaluontoisten tietojen saamista koskevista pyynnöistä


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tietoteknisistä sovelluksista ja arkaluontoisten tietojen saamista koskevista pyynnöistä  
B8-1313/2015

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että tietoteknisten sovellusten asentaminen älypuhelimiin, taulutietokoneisiin, tietokoneisiin tai muihin laitteisiin edellyttää yhä useammin lupaa päästä käsiksi henkilökohtaisiin tietoihin, kuten valokuviin, videoihin, kalentereihin, yhteystietoihin, viesteihin ja asiakirjoihin sekä laitteen tunnistustietoihin ja jopa tietoihin puhelinnumeroista, joiden kanssa käyttäjä on yhteydessä;

B.  ottaa huomioon, että koska nämä sovellukset ovat nykyään välttämättömiä ammatillisesti ja yksityiselämässä, tällaisista käytännöistä on ehdottomasti päästävä eroon;

1.  kehottaa komissiota yksilöllisiin ja kollektiivisiin oikeuksiin liittyvän toimivaltansa nojalla SEUT-sopimuksen 18–25 artiklan ja SEU-sopimuksen 9–12 artiklan mukaisesti sekä kuluttajansuojaan liittyvän toimivaltansa nojalla 4 artiklan 2 kohdan f alakohdan ja SEUT-sopimuksen 12, 114 ja 169 artiklan mukaisesti samoin kuin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 mukaisesti säätelemään tätä asiaa ja rajoittamaan erittäin laajalle levinnyttä käytäntöä, jossa annetaan pääsy arkaluontoisiin tietoihin.

Oikeudellinen huomautus