PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 60k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kompiuterinių programų ir prašymų suteikti prieigą prie neskelbtinų duomenų


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kompiuterinių programų ir prašymų suteikti prieigą prie neskelbtinų duomenų   
B8-1313/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi atsiranda vis daugiau kompiuterinių programų, kurioms įdiegti prietaisuose, pvz., išmaniuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose, kompiuteriuose ir t.t., prašoma suteikti prieigą prie naudotojo asmens duomenų, pvz., nuotraukų, vaizdo įrašų, darbotvarkės, kontaktų sąrašo, el. pašto ir dokumentų, taip pat prietaiso identifikacinio numerio ir net asmenų, su kuriais naudotojas palaiko kontaktus, telefono numerius;

B.  kadangi, viena vertus, be šių taikomųjų programų negalime apsieiti nei profesiniame, nei asmeniniame gyvenime, kita vertus, būtinai reikia apriboti tokią praktiką;

1.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į jos kompetenciją individualių ir kolektyvinių teisių srityje, kaip įtvirtinta SESV 18–25 straipsniuose ir ES sutarties 9–12 straipsniuose, taip pat į jos kompetenciją vartotojų apsaugos ir visuomenės sveikatos srityje pagal SESV 4 straipsnio 2 dalies f punktą ir 12, 114 ir 169 straipsnius, taip pat pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnį reglamentuojant šį sektorių sustabdyti tokią labai plačiai paplitusią prieigos prie neskelbtinų duomenų praktiką.

Teisinis pranešimas