REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 137kWORD 60k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par lietojumprogrammām un pieprasījumiem piekļūt konfidenciāliem datiem


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lietojumprogrammām un pieprasījumiem piekļūt konfidenciāliem datiem  
B8-1313/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā aizvien vairāk pieaug to lietojumprogrammu skaits, kuru uzstādīšanas nolūkā uz tādām ierīcēm kā viedtālruņi, planšetdatori, datori vai citām tiek prasīta atļauja piekļūt lietotāja personīgajiem datiem, piemēram, fotogrāfijām, videomateriāliem, kalendāram, adrešu sarakstam, e-pastam un dokumentiem, kā arī ierīces identitātei un pat telefonu numuriem, ar kuriem attiecīgā persona sazinās;

B.  tā kā, no vienas puses, mūsdienās bez šīm lietojumprogrammām iztikt nevar — nedz profesionālā, nedz privātā jomā, bet, tā kā, no otras puses, šādu paņēmienu izmantošana ir steidzami jāierobežo,

1.  ņemot vērā Komisijas kompetenci individuālo un kolektīvo tiesību jomā, kas noteikta LESD 18.–25. pantā un LES 9.–12. pantā, kā arī kompetenci patērētāju aizsardzības jomā, kas paredzēta LESD 4. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 12, 114 un 169. pantā un arīdzan ES Pamattiesību hartas 38. pantā, aicina Komisiju šo nozari regulēt, ierobežojot tādu paņēmienu ļoti plašo izplatību, kas paredz piekļuvi konfidenciāliem datiem.

 

Juridisks paziņojums