PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 59k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie aplikacji komputerowych i żądań dostępu do danych wrażliwych


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji w sprawie aplikacji komputerowych i żądań dostępu do danych wrażliwych   
B8-1313/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że tworzonych jest coraz więcej programów aplikacyjnych przeznaczonych do instalacji między innymi w takich urządzeniach jak smartfony, tablety lub komputery, które żądają dostępu do danych osobowych użytkownika, na przykład zdjęć, filmów, kalendarza, terminarza, komunikatów i dokumentów, a także do numerów identyfikacyjnych urządzenia, a nawet do danych identyfikacyjnych numerów telefonicznych wykorzystywanych przez użytkownika;

B.  mając na uwadze, że choć programy te są niezbędne zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, istnieje pilna potrzeba ograniczenia takich praktyk;

1.  zwraca się do Komisji, biorąc pod uwagę jej kompetencje w zakresie praw jednostki i praw grupowych zgodnie z art. 18–25 TFUE i art. 9–12 Traktatu UE, jak również w dziedzinie ochrony praw konsumentów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. f) oraz art. 12, 114 i 169 TFUE, a także art. 38 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, o uregulowanie tego sektora i zahamowanie tych nadmiernie rozpowszechnionych praktyk dostępu do danych wrażliwych.

Informacja prawna