PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 124kWORD 60k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la programele informatice și cererile de acces la date sensibile


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la programele informatice și cererile de acces la date sensibile   
B8-1313/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât există tot mai multe programe informatice care, pentru a fi instalate pe dispozitive precum smartphone, tabletă, computer sau altele, solicită accesul la datele personale ale utilizatorului, precum fotografii, materiale video, agendă, contacte, mesaje și documente, inclusiv la numărul de identificare al aparatului și chiar la numerele de telefon ale persoanelor din lista de contacte;

B.  întrucât, pe de-o parte, în prezent nu ne mai putem lipsi de aceste aplicații, atât în mediul profesional, cât și în cel privat, dar, pe de altă parte, este necesar să se limiteze astfel de practici,

1.  invită Comisia, având în vedere competențele sale în materie de drepturi individuale și colective, în temeiul articolelor 18-25 din TFUE și al articolelor 9-12 din TUE, precum și în materie de protecție a consumatorilor în temeiul articolului 4, alineatul (2) litera (f) și al articolelor 12, 114 și 169 din TFUE, precum și în temeiul articolului 38 din Carta drepturilor fundamentale a UE, să reglementeze acest sector și să limiteze astfel de practici extrem de neclare de acces la date sensibile.

Notă juridică