NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 59k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o počítačových aplikáciách a žiadostiach o prístup k citlivým údajom


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o počítačových aplikáciách a žiadostiach o prístup k citlivým údajom   
B8-1313/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 svojho rokovacieho poriadku,

A.  keďže stále narastá počet aplikácií, ktoré na svoju inštaláciu na zariadenia, ako sú smartfóny, tablety, počítače alebo iné, vyžadujú povolenie na prístup k osobným údajom používateľa, ako sú fotografie, videá, kalendár, kontakty, zasielanie správ a dokumentov, ako aj identifikačné údaje zariadenia a dokonca údaje o telefónnych číslach, s ktorými je používateľ v kontakte;

B.  keďže, na jednej strane, v súčasnosti sa nemožno zaobísť bez týchto aplikácií v profesionálnej i súkromnej oblasti, ale, na strane druhej, je nutné zamedziť takýmto postupom;

1.  vyzýva Komisiu, vzhľadom na jej právomoci v oblasti individuálnych a kolektívnych práv podľa článkov 18 a 25 ZFEÚ a článkov 9 až 12 ZEÚ, ako aj v oblasti ochrany spotrebiteľov podľa článku 4 ods. 2 písm. f) a článkov 12, 114 a 169 ZFEÚ a článku 38 Charty základných práv, aby regulovala túto oblasť a zastavila tieto rozšírené praktiky prístupu k citlivým údajom.

Právne oznámenie