FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 57k
23.11.2015
PE573.347v01-00
 
B8-1313/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om applikationsprogramvara som kräver tillgång till känsliga data


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om applikationsprogramvara som kräver tillgång till känsliga data   
B8-1313/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  Det finns ett ständigt växande antal applikationer som för att kunna installeras på enheter som smarttelefoner, surfplattor, datorer eller annat kräver tillgång till användarens personliga data, såsom bilder, videor, kalender, kontakter, meddelanden och dokument, men också apparatens identitet och till och med de telefonnummer som användaren haft kontakt med.

B.  Å ena sidan kan man nu för tiden inte vara utan dessa applikationer vare sig på det yrkesmässiga eller privata området, å andra sidan är det angeläget att begränsa dessa metoder.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, med tanke på dess behörighet i fråga om individuella och kollektiva rättigheter enligt artiklarna 18–25 i EUF-fördraget och artiklarna 9–12 i EU-fördraget samt konsumentskydd enligt artikel 4.2 f och artiklarna 12, 114 och 169 i EUF-fördraget, liksom artikel 38 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, att reglera detta område genom att hejda dessa mycket utbredda metoder för att få tillgång till känsliga data.

Rättsligt meddelande