PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 128kWORD 57k
20.11.2015
PE573.348v01-00
 
B8-1314/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


määrällisestä keventämisestä (quantitative easing) ja pankkien lainanannosta


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys määrällisestä keventämisestä (quantitative easing) ja pankkien lainanannosta  
B8-1314/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Commerzbankin äskettäin teettämän kyselytutkimuksen mukaan määrällinen keventäminen (quantitative easing) ei ole juuri lainkaan lisännyt lainanantoa yrityksille ja kotitalouksille, sillä 85 prosenttia pankeista myönsi, etteivät ne olleet käyttäneet saamaansa pääomaa lainojen myöntämiseen;

1.  kehottaa komissiota sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 119–144, 219 ja 282–284 artiklan sekä pöytäkirjojen N:o 4, 12, 13 ja 14 nojalla kuuluvan toimivallan mukaisesti toteuttamaan toimia asioissa, joissa Euroopan keskuspankki on epäonnistunut, eli toteuttamaan kiireellisiä ja tarpeellisia taloudellisia toimenpiteitä yrityksille ja kotitalouksille suunnatun lainanannon elvyttämiseksi.

Oikeudellinen huomautus