PROJEKT REZOLUCJI
PDF 225kWORD 59k
25.11.2015
PE573.349v01-00
 
B8-1315/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie przemocy wobec kobiet


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przemocy wobec kobiet  
B8-1315/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że z okazji Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet warto przypomnieć, że kobiety w Europie wciąż są narażone na nadużycia, poniżanie, dyskryminację;

B.  przypominając, że z badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej przeprowadzonego na poziomie Unii Europejskiej w ubiegłym roku wynika, że około 13 milionów kobiet doświadczyło przemocy fizycznej w czasie ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających badanie, a 12% wskazało, że padło ofiarą przemocy seksualnej ze strony dorosłego przed ukończeniem 15. roku życia, przy czym wskaźnik ten odpowiada 21 milionom kobiet w UE;

C.  mając na uwadze, że wobec tych zatrważających danych, które niestety codziennie wypełniają serwisy informacyjne, spotykając się z powszechną obojętnością, instytucje europejskie nie mogą pozostawać bezczynne;

1.  jest zdania, że Komisja Europejska musi podjąć odpowiednie działania, zarówno prawne, jak i finansowe, aby jak najszybciej położyć kres tej przykrej pladze, ponieważ podnoszenie ręki na kobietę to nie tylko akt przemocy, ale przede wszystkim akt barbarzyństwa, który plami sumienie naszego społeczeństwa.

Informacja prawna