PROJEKT REZOLUCJI
PDF 319kWORD 60k
26.11.2015
PE573.350v01-00
 
B8-1316/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nieuznawania oznaczenia geograficznego Asiago ChNP w negocjacjach pomiędzy Unią Europejską a Wietnamem


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nieuznawania oznaczenia geograficznego Asiago ChNP w negocjacjach pomiędzy Unią Europejską a Wietnamem  
B8-1316/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze ryzyko przekształcenia oznaczeń geograficznych w nazwy „ogólne” w rezultacie zawarcia transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego i negocjacji między Europą a państwami Pacyfiku, które spowoduje zapaść gospodarki regionów europejskich będących producentami wyjątkowych produktów rolno-spożywczych;

B.  uwzględniając protesty „Consorzio Tutela Formaggio Asiago” i konsorcjów na rzecz ochrony serów Parmigiano Reggiano, Fontina i Gorgonzola, które stanowią 43% całkowitej produkcji włoskich serów ChNP, przeciwko dyskryminacji podczas negocjacji dwustronnych między Unią Europejską a Wietnamem;

C.  mając na uwadze, że mimo zarejestrowania od 1980 r. w Wietnamie nazwy pochodzenia Asiago (Porozumienie madryckie, rejestracja międzynarodowa nr 456465) i oficjalnej ochrony marki, Unia Europejska gwarantuje ogólny charakter nazw Asiago, Fontina, Gorgonzola i Parmezan, faworyzując eksporterów amerykańskich, australijskich i nowozelandzkich, którzy wykorzystują te nazwy do oznaczania produktów o dużo gorszej jakości od produktów włoskich;

D.  uwzględniając gwałtowny spadek o 50% eksportu sera Asiago do Kanady w pierwszych czterech miesiącach 2015 r. wynikający z podpisania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA);

1.  zwraca się do Komisji o natychmiastowe zaprzestanie dyskryminacji oznaczeń geograficznych takich jak nazwa Asiago, ponieważ w ten sposób łamane są prawa nabyte w państwach trzecich;

2.  zwraca się do Komisji o zagwarantowanie pełnego uznawania nazwy Asiago i innych oznaczeń geograficznych w ramach umów dwustronnych i wielostronnych.

Informacja prawna