PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 126kWORD 58k
26.11.2015
PE573.351v01-00
 
B8-1317/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


split payment -mekanismista


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys split payment -mekanismista  
B8-1317/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Italian talousministeri on antanut ehdotuksen asetukseksi, jolla otetaan käyttöön maksujen jakamista (split payment) koskeva mekanismi julkishallinnon arvonlisänveron maksamista varten; ottaa huomioon, että julkishallinnot maksaisivat alv:n tekemistään hankinnoista suoraan valtion kassaan ja palveluntarjoajille maksettaisiin ainoastaan veroton summa;

B.  ottaa huomioon, että pk-yritykset ovat vaikeuksissa kulutuskriisin ja puutteellisen luotonsaannin vuoksi (joka usein johtuu nimenomaan julkishallinnon maksujen myöhästymisestä) ja että ne menettäisivät käteisvaroja arviolta 10 ja 22 prosentin välillä, mikä pahentaisi niiden taloudellista ahdinkoa;

C.  ottaa huomioon, että komission mukaan jäsenvaltiossa voidaan soveltaa laillisesti poikkeusta alv-lainsäädäntöön ainoastaan, jos neuvosto hyväksyy yksimielisesti komission ehdotuksen;

1.  kehottaa komissiota ottamaan asian esille Italian viranomaisten kanssa ja tarkistamaan tätä split payment -mekanismia, joka uhkaa jarruttaa yritystoimintaa Italiassa ja näin ollen maan taloutta.

Oikeudellinen huomautus