PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 60k
26.11.2015
PE573.351v01-00
 
B8-1317/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie dzielonych płatności


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie dzielonych płatności  
B8-1317/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że włoskie ministerstwo gospodarki przyjęło dekret, który wprowadza mechanizm dzielonych płatności (split payment) do celów uiszczania podatku od wartości dodanej (VAT) przez administracje publiczne; mając na uwadze, że administracje publiczne płacić będą VAT za wyświadczone na ich rzecz usługi bezpośrednio organowi podatkowemu, rozliczając się za to z dostawcami wyłącznie z kwoty netto faktury;

B.  mając na uwadze, że znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej MŚP, w związku z kryzysem konsumpcji i z niedostępnością pożyczek (spowodowaną często opóźnieniami w płatnościach właśnie ze strony administracji publicznej), nie będą już otrzymywać środków pieniężnych (w wysokości około 10–22%), co doprowadzi do pogłębienia kryzysu, w którym się znajdują;

C.  mając na uwadze, że Komisja wskazuje, że wszelkie środki odstępstwa w dziedzinie podatku VAT mogą być zgodnie z prawem przyjmowane w państwach członkowskich jedynie, jeśli wniosek Komisji w tej sprawie zostanie uprzednio jednogłośnie przyjęty przez Radę;

1.  zwraca się do Komisji o podjęcie działań wobec władz włoskich w celu dokonania przeglądu mechanizmu split payment, który grozi jeszcze większym spowolnieniem działalności przedsiębiorstw we Włoszech i w konsekwencji spowolnieniem gospodarczym całego kraju.

Informacja prawna