PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 59k
26.11.2015
PE573.352v01-00
 
B8-1318/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zanieczyszczenia Morza Śródziemnego plastikowymi odpadami


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zanieczyszczenia Morza Śródziemnego plastikowymi odpadami  
B8-1318/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że – jak wynika z danych zebranych podczas 24 ekspedycji przeprowadzonych w latach 2007–2013 przez międzynarodową grupę naukowców – w morzach i oceanach świata znajduje się co najmniej pięć miliardów kawałków plastiku o łącznej masie przekraczającej 260 000 ton;

B.  mając na uwadze, że choć jedna trzecia tych odpadów zgromadzona jest w północnym Pacyfiku, ich najmniejsze kawałki trafiają do mórz polarnych oraz do Morza Śródziemnego (25 000 ton plastiku);

C.  mając na uwadze konwencję barcelońską z 1976 r., zmienioną w 1995 r., jak również opracowane w ramach tej konwencji protokoły mające na celu ochronę środowiska morskiego i nadbrzeżnego Morza Śródziemnego poprzez wspieranie planów regionalnych i krajowych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju;

1.  wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu ograniczenie zjawiska zanieczyszczania mórz plastikowymi odpadami, które to zjawisko może wpływać negatywnie nie tylko na równowagę europejskiej fauny morskiej, ale również na gospodarkę wybrzeży Morza Śródziemnego żyjących z rybołówstwa.

Informacja prawna