PROJEKT REZOLUCJI
PDF 225kWORD 59k
16.11.2015
PE573.357v01-00
 
B8-1323/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie obrony koniecznej


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie obrony koniecznej  
B8-1323/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że stale rośnie liczba kradzieży, aktów przemocy i nadużyć popełnianych przez imigrantów w domach bezbronnych obywateli, zwłaszcza osób starszych, we Włoszech i w całej Europie;

B.  mając na uwadze, że we Włoszech wspomniane przestępstwa pozostają bezkarne, co wzmaga w ich sprawcach przekonanie o braku konsekwencji za popełniane czyny;

C.  mając na uwadze, że 11 listopada 2015 r. 84-letnia kobieta zmarła w wyniku brutalnej przemocy, jakiej padła ofiarą ze strony dwóch młodych Rumunów przyłapanych podczas dokonywania kradzieży w jej domu w Renazzo di Cento, w prowincji Ferrara; mając na uwadze, że kobieta ta zmarła z powodu odniesionych obrażeń, a synowa ofiary, również ciężko pobita, przebywa w szpitalu;

1.  wzywa Komisję do opracowania wspólnej podstawy prawnej na poziomie UE, chroniącej obywateli przed przemocą ze strony mających najgorsze zamiary obcych osób.

Informacja prawna