PROJEKT REZOLUCJI
PDF 307kWORD 59k
19.11.2015
PE573.359v01-00
 
B8-1325/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wykorzystania innowacyjnych metod do celów bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystania innowacyjnych metod do celów bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu  
B8-1325/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 513/2014,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w ostatnich latach badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i w Zjednoczonym Królestwie wykazały możliwość wykorzystania rojów pszczelich do celów wykrywania materiałów wybuchowych po zapachu, co byłoby mniej kosztowne i skuteczniejsze niż tresura przeznaczonych do tego zadania psów;

B.  mając na uwadze zagrożenie terrorystyczne, przed jakim stoi Europa, oraz konieczność pilnego podjęcia środków bezpieczeństwa, które będą jednocześnie innowacyjne w związku z rozmiarami tego zagrożenia, jakie należy zwalczać z uporem i determinacją;

1.  w obliczu sytuacji nadzwyczajnej, w jakiej się znajdujemy, zwraca się do Komisji o zaproponowanie badań, które koncentrować się będą na innowacyjnych metodach ochrony bezpieczeństwa.

Informacja prawna