PROJEKT REZOLUCJI
PDF 227kWORD 60k
20.11.2015
PE573.360v01-00
 
B8-1326/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie radykalizacji islamu w UE


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie radykalizacji islamu w UE  
B8-1326/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Paryżu 13 listopada br., uwidoczniły konieczność znalezienia rozwiązania w kwestii radykalizacji islamu;

B.  mając na uwadze, że 19 października br. Komisja LIBE zatwierdziła sprawozdanie z własnej inicjatywy (sprawozdawczyni Rachida DATI) w sprawie zapobiegania radykalizacji i rekrutacji obywateli europejskich przez islamskie organizacje terrorystyczne, które niestety nie zapewnia odpowiednich rozwiązań;

C.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu tym przedmiotową kwestię omawia się pod względem socjologicznym i/lub psychologicznym, zaleca się stosowanie profilaktyki, a nie represji, oraz stwierdza się, że z zagrożeniem terrorystycznym należy walczyć przez wzmocnienie edukacji, otwarcie debaty w kwestii religii i skłanianie do krytycznego myślenia;

1.  wzywa wszystkie instytucje europejskie, w tym Wiceprzewodniczącego/Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu, do znalezienia konkretnych, skutecznych i szybkich rozwiązań w kwestii zapobiegania radykalizacji i rekrutacji oraz ich tragicznym konsekwencjom, tj. zamachom, w celu zapewnienia obywatelom europejskim przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przewidzianej w art. 3 ust. 2 TUE.

Informacja prawna