PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 59k
24.11.2015
PE573.361v01-00
 
B8-1327/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie terminów płatności dla administracji publicznej


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie terminów płatności dla administracji publicznej  
B8-1327/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że z ostatniej informacji podanej przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie płatności ze strony administracji publicznej wynika, że średni termin płatności faktur (zaokrąglony w dół) wynosi 100 dni, a więc znacznie więcej od przewidzianego prawem terminu 30 dni, i wzrósł on istotnie w porównaniu z wykazywanym wcześniej średnim terminem 39 dni;

B.  mając na uwadze, że opóźnienia w płatnościach stanowią bardzo duży problem dla wielu przedsiębiorstw, które i bez tego mają trudności z utrzymaniem płynności, w związku z czym często dochodzi do zamykania zdrowych firm, a w konsekwencji do zwolnienia pracowników;

C.  mając na uwadze, że pomimo transpozycji dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, w wielu państwach członkowskich sytuacja nie zmieniła się na korzyść wierzycieli w oczekiwanym stopniu;

1.  apeluje do Komisji, aby ta wezwała państwa członkowskie do wypełniania swoich zobowiązań, aby przyjęła nowe, skuteczniejsze i ostrzejsze środki oraz aby zwiększyła uprawnienia sankcyjne państw członkowskich.

Informacja prawna