PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 56k
24.11.2015
PE573.362v01-00
 
B8-1328/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


energiaköyhyydestä


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys energiaköyhyydestä  
B8-1328/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että kaksi miljardia ihmistä elää energiaköyhyydessä ja että tämän määrän arvioidaan voivan nousta kolmeen miljardiin vuoteen 2030 mennessä;

B.  toteaa, että pelkästään Euroopassa puolella kansalaisista on vaikeuksia maksaa laskuja, jotka aiheutuvat ruoanlaittoon, lämmitykseen, terveydenhoitoon ja liikkumiseen tarvittavista perusluonteisista energia- ja energiantuotantopalveluista;

1.  kehottaa komissiota asiaan liittyvät sosiotaloudelliset näkökohdat huomioon ottaen hyväksymään poliittisia strategioita, joilla taataan kaikille EU:n kansalaisille heidän tarvitsemansa energian saanti.

Oikeudellinen huomautus