PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 59k
24.11.2015
PE573.363v01-00
 
B8-1329/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie płatności elektronicznych dokonywanych za pośrednictwem smartfonów


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie płatności elektronicznych dokonywanych za pośrednictwem smartfonów   
B8-1329/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według Obserwatorium Mobile Payment & Commerce przy School of Management Politechniki Mediolańskiej, które zajmuje się analizą zjawiska płatności elektronicznych dokonywanych za pośrednictwem smartfonów, wartość opłaconych w ten sposób towarów i usług wynosi 3,8 mld euro, z rocznym wzrostem na poziomie 65%;

B.  mając na uwadze, że elektroniczne metody płatności przekształciły telefon komórkowy w złożony instrument finansowy, który zastępuje gotówkę i karty kredytowe oraz który umożliwia płacenie za drobne i większe zakupy, przesyłanie środków pieniężnych osobom prywatnym, przyjmowanie lub pobieranie płatności;

1.  zwraca się do Komisji, aby z uwagi na swoje kompetencje w zakresie ochrony konsumentów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. f) oraz art. 12, 114 i 169 TFUE, a także art. 38 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zwróciła najwyższą uwagę na te innowacyjne metody płatności w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów oraz poprawy świadomości w zakresie ich praw i interesów.

Informacja prawna