PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 59k
25/11/2015
PE573.364v01-00
 
B8-1330/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych  
B8-1330/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które powstały we Włoszech w drugiej połowie XIX wieku w celu uzupełnienia braków państwowej opieki społecznej, są znowu popularne z powodu recesji i polityki oszczędnościowej, jakie w ostatnich dziesięciu latach dotknęły Włochy i całą Europę;

B.  mając na uwadze, że opublikowane niedawno przez centrum badań Einaudi sprawozdanie na temat tzw. „drugiej opieki społecznej” wykazało, że ponad sto towarzystw ubezpieczeń wzajemnych świadczy usługi społeczno-zdrowotne na rzecz około miliona Włochów;

1.  wzywa Komisję do podjęcia środków ustawodawczych i finansowych w celu wsparcia towarzystw ubezpieczeń wzajemnych stanowiących ważny filar europejskiej opieki społecznej, zwłaszcza z uwagi na to, że towarzystwa te uzupełniają usługi świadczone przez państwo, oferując alternatywny i tańszy dostęp do niektórych świadczeń społeczno-zdrowotnych.

Informacja prawna