PROJEKT REZOLUCJI
PDF 225kWORD 59k
25.11.2015
PE573.365v01-00
 
B8-1331/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie kryzysu migracyjnego


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu migracyjnego  
B8-1331/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że państwa członkowskie Unii Europejskiej stoją w obliczu największego w historii napływu migrantów, gdyż według danych Fronteksu w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2015 r. napłynęło 1,2 miliona migrantów, a do roku 2017 Komisja oczekuje 3 milionów osób;

B.  mając na uwadze, że system ubiegania się o azyl jest na dużą skalę nadużywany na korzyść imigracji zarobkowej lub socjalnej oraz zniekształcany pod wpływem wszelkiego rodzaju oszustw i posunięć mających na celu przeciąganie toczących się postępowań;

C.  mając ponadto na uwadze, że strefa Schengen okazała się całkowicie nieskuteczna, zważywszy na pozorność kontroli na granicach zewnętrznych, oraz że należy pilnie przywrócić kontrolę na granicach państwowych, która pozostaje jedynym skutecznym sposobem na zatrzymanie nielegalnego przepływu migrantów;

1.  zwraca się do Komisji o zapoczątkowanie głębokiej reformy układu z Schengen, umożliwiającej utworzenie jednostek straży granicznej odpowiedzialnych za kontrolę granic państwowych;

2.  zwraca się do Komisji o uzależnienie unijnej pomocy rozwojowej od prowadzenia przez kraje pochodzenia aktywnej polityki na rzecz walki z siatkami przemytników ludzi.

Informacja prawna